Poradnia psychologiczna - świadczenia komercyjne


Psycholog mgr Teresa Hajda
Rejestracja na badania telefonicznie, bezpośrednio u psychologa 608-386-415
informacja w rejestracji MULTIMED - 33 844 93 05
Godziny pracy poniedziałek, środa, czwartek, piątek  9:00 - 11:00
wtorek 11:45 - 13:45
Opis świadczonych usług Pracownia oferuje profesjonalne usługi w zakresie badań psychologicznych:
- kierowców
- osób skierowanych przez Policję na badania psychologiczne
- operatorów wózków widłowych, maszyn budowlanych
  i sprzętu ciężkiego
- osób zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładach
   górniczych
- osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
- na stanowiska wymagające pełnej sprawności
   psychoruchowej

Oferta badań i usług:

1. Badania osób, których stanowisko wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej, tj. operatorów wózków widłowych, maszyn w ruchu, operatorów maszyn budowlanych, drogowych i innych – 70 zł
2. Badania kierowców  - 150 zł
- wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
- przedłużających uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. C D, E
- podnoszących kwalifikacje w zakresie kat. C, D, E (kursy)
- skierowanych przez starostwo (za jazdę pod wpływem alkoholu, przekroczenia punktów karnych, powypadkowe)
- instruktorów i egzaminatorów
- kierowców samochodów uprzywilejowanych
3. Badania kierowców kat. B (korzystających sporadycznie z samochodu w ramach innych obowiązków służbowych) - 70 zł
4. Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń - 150 zł
5. Badania kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – 100 zł
6. Badania osób zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych  - 50 zł
7. Diagnoza funkcji poznawczych (Test Wechslera) oraz ocena funkcjonowania społecznego i emocjonalnego - 150 zł
8. Porady i konsultacje psychologiczne (wyłącznie po wcześniejszym umówieniu) - 70 zł
9. Badania psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika, kuratora – 130 zł
10. Badania psychologiczne strażników miejskich i gminnych – 100 zł
11. Badania psychologiczne pracowników wykonujących prace na wysokości - 40 zł


Powrót

  Copyright © 2007 SZOZ Multimed Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone NOWE PORADNIE PRYWATNE - ZAPRASZAMY
Strona główna Aktualności Poradnie Lekarze Oddział rehabilitacji Medycyna pracy Kontakt Dane przedsiębiorstwa