lek. med. Wojciech Seidel
Specjalista diabetolog


Ukończone studia Śląska Akademia Medyczna- Wydział Lekarski w Katowicach-1995r.

Specjalizacje

Choroby wewnętrzne I stopień-cykl szkoleniowy w ramach staży
w oddziałach i klinikach Śląskiej Akademii Medycznej oraz kursach specjalizacyjnych-egzamin1999r.
                   
Choroby wewnętrzne-specjalista-cykl szkoleniowy w ramach staży 
w oddziałach i klinikach Colegium Medicum UJ oraz kursach specjalizacyjnych-egzamin 2004r.
                   
Diabetologia-specjalista-cykl szkoleniowy w ramach staży w oddziałach i klinikach Colegium Medicum UJ oraz kursach specjalizacyjnych w wiodących krajowych ośrodkach diabetologicznych-egzamin2008r.

Przebieg pracy

Wielospecjalistyczny Szpital w Chrzanowie:
Oddział Chorób Wewnętrznych o profilu endokrynologicznym-1996-2010
Poradnia Endokrynologiczna-1999-2005
Pracownia Biopsji Cienkoigłowej Tarczycy-2010 do nadal

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Multimed " Sp.z.o.o.
w Oświęcimiu:
Poradnia Diabetologiczna-2008-do nadal

Katowickie Centrum Onkologii:
Poradnia Diabetologiczna-2011- do nadal

Szkolenia

Szkolenia ultrasonograficzne:


Polsko-Amerykańska Szkoła Ultrasonografii Ślaskiej Akademii Medycznej-kurs podstawy ultrasonografii jamy brzusznej- Katowice1998

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii-kurs diagnostyka USG narządów położonych powierzchownie:tarczyca,ślinianki,węzły chłonne,sutek,
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa monitorowana USG-Zwierzyniec 1999

Centrum Edukacji Ultrasonograficznej CEDUS-kurs ultrasonografia doplerowska-podstawy-Ciechocinek 2006

Szkolenia diabetologiczne międzynarodowe:

EASD-45 Kongres Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą-Wiedeń2009

EASD-46 Kongres Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą-Stockholm2010

EASD-47 Kongres Europejskiego Towarzystwa Badan nad Cukrzycą-Lisbona2011

EASD-48 Kongres Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą-Barcelona2012

EASD-49 Kongres Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą-Berlin2013

Szkolenia diabetologiczne krajowe:

Wielokrotne uczestnictwo w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,  
Karpackich Konferencjach Diabetologicznych oraz Sympozjach Diabetologicznych.

Powrót

  Copyright © 2007 SZOZ Multimed Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone NOWE PORADNIE PRYWATNE - ZAPRASZAMY
Strona główna Aktualności Poradnie Lekarze Oddział rehabilitacji Medycyna pracy Kontakt Dane przedsiębiorstwa